09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "هیدروسفالی اکتسابی"

آیا هیدروسفالی باعث مرگ می شود؟

هیدروسفالی تجمع غیر طبیعی مایع در بطن ها (حفره ها) در عمق مغز است. این مایع اضافی باعث گشاد شدن بطن ها می شود و به بافت های مغز فشار وارد می کند. مایع مغزی نخاعی (CSF) مایع شفاف و بی رنگی است که از مغز و ستون فقرات محافظت و...

Call Now Button