09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "هیپرتونی اسپاستیک"

هایپرتونی (اسپاستیسیته) چیست؟

هایپرتونی اسپاستیک زمانی اتفاق می افتد که بخشی از بدن دارای تون عضلانی بیش از حد باشد و حرکت را دشوار کند. هیپرتونی اسپاستیک بر عضلات تأثیر می گذارد و ممکن است در نتیجه باعث بیماریهای زیر شود: سکته مغزی آسیب مغزی ...

Call Now Button