09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ورتبروبازیلار"

علت خون رسانی کم به مغز!

اختلالات گردش خون شرایطی است که باعث کاهش جریان خون در پشت مغز می شود. علائم محدود شدن جریان خون به پشت مغز، که به آن نارسایی ورتبروبازیلار نیز می گویند، شامل سرگیجه و تکلم نامفهوم است. اگر چیزی جریان خون را در ناحیه ای از...

Call Now Button