09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "وزوزگوش"

درباره وزوزگوش بیشتر بدانید

گاهی اوقات صدایی را گوش می شنویم که از منبعی در  خارج از بدن نمی آید. این وزوز گوش یک بیماری نیست، ولی می تواند نشانه ای از یک مشکل یا بیماری مربوط به سیستم عصبی باشد. وزوز گوش معمولا ذهنی است، به این معنی است که فقط فردی...

Call Now Button