09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ویروس وست نیل"

درباره عفونت مغز چه می دانید؟

عفونت مغز معمولا در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند رخ می دهد. عفونت های باکتریایی باعث به وجود آمدن عفونت مغز در افراد سالم می شود. در عفونت مغز به دلیل جمع شدن سلول های مرده و چرکی، مغز متورم می شود و به همین دلیل...

Call Now Button