09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "يادگيری"

بهترین نوع یادگیری؛ فشار روحی کم

متخصص مغز و اعصاب: به طور کلی، فشار روحی در سطح ملایم، یادگیری را بهتر می‌کند. البته تحت برخی شرایط، فشار روحی کم بهتر است و تحت برخی شرایط دیگر، فشار روحی زیاد. دانش آموزان، دروسی مثل زبان و ریاضیات را، که میزان پیچیدگی...

Call Now Button