09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پارستزی"

علت گزگز و مورمور اندمها چیست؟

گزگز و مورمور اندم، یک احساس خارش غیرعادی است که می تواند در قسمتی از اندامها تجربه شود. افراد معمولاً متوجه این احساسات در دست ها، پاها و بازوهای خود می شوند.  اصطلاح پزشکی برای بی حسی و سوزن سوزن شدن، پارستزی است. بسیاری...

علت ایجاد بی حسی پا و درمان آن!

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که پس از نشستن‌، بی‌حسی یا گزگز در پاهای خود احساس کنید. شاید اکثر اوقات با کمی تغییر حالت و زمان دادن این بی‌حسی برطرف شده و خیلی جدی گرفته نشود. در ادامه به این پرسش ها پاسخ می دهیم...

Call Now Button