09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پاهای بیقرار (RLS)"

سندرم پاهای بیقرار (RLS) چیست؟

سندرم پاهای بیقرار (RLS) وضعیتی است که معمولاً به دلیل یک احساس ناراحت کننده، باعث میل غیرقابل کنترل برای حرکت دادن پاها می شود. و معمولاً در ساعات عصر یا شب هنگام نشستن یا دراز کشیدن رخ می دهد. سندرم پای بیقرار که به عنوان...

Call Now Button