09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پدیده رینود"

علت درد دست چپ از آرنج به پایین

دست های انسان ساختارهای پیچیده و ظریفی است که دارای ۲۷ استخوان است. ماهیچه ها و مفاصل دست امکان حرکات قوی، دقیق و ماهرانه را فراهم می کنند، اما آسیب پذیر هستند. علل و انواع مختلفی از درد دست وجود دارد. درد دست می تواند در...

Call Now Button