09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پروتئین آمیلوئید"

بیماری آلزایمر چیست؟

بیماری آلزایمر یک اختلال مغزی است که حافظه، تفکر، یادگیری و مهارت های سازماندهی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت توانایی فرد را برای انجام فعالیت های ساده روزانه با مشکل مواجه می کند. بیماری آلزایمر بخشی طبیعی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال