09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پزشک مغز و اعصاب"

تخصص پزشک مغز و اعصاب

در اثر بعضی از بیماری ها پزشک عمومی با انجام دادن آزمایش های مختلف تشخیص می دهد که بیمار باید به متخصص مراجعه کند ما در ادامه تمامی بیماری های مرتبط با مغز و اعصاب را برای شما توضیح می دهیم. اختلالات مغز و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال