09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پوکی استخوان"

علت درد مفاصل در زنان!

تفاوت های ساختاری بدن زنان نسبت به مردان در ابتلای آنها به برخی از انواع درد مفاصل موثر است. زنان به دلیل ساختار بدنی ضعیف تر نسبت به مردان بیشتر به دردهای مفصلی دچار می شوند و این عامل یکی از مهم ترین علت های درد مفاصل...

علت دردهای پراکنده استخوانی

درد استخوان اغلب به عنوان درد عمیق توصیف می شود و اغلب در شب و زمانی که اندام آسیب دیده را حرکت می دهید بدتر می شود. درد استخوان یک مشکل رایج است، به ویژه در میان افراد میانسال یا مسن. با افزایش سن، بدن دستخوش تغییرات زیادی...

Call Now Button