09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پیشگیری از سندرم رت"

اختلال عصبی پیشرونده «سندرم رت»

سندرم رت یک اختلال ژنتیکی نادر عصبی و رشدی است که بر نحوه رشد مغز تأثیر می گذارد. این اختلال باعث از دست دادن تدریجی مهارت های حرکتی و زبان می شود. سندرم رت در درجه اول زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اکثر...

Call Now Button