09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پیشگیری از سنکوپ"

منظور از سنکوپ چیست؟

سنکوپ یا غش کردن زمانی رخ می دهد که خونرسانی به مغز لحظه ای کاهش می یابد و فرد موقتا هوشیاری خود را از دست می دهد و به زمین می افتد.  بیشتر علل سنکوپ خوش خیم هستند، ولی این حالت می تواند نشانگر بیماری ها و یا وضعیت های...

Call Now Button