09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پی پی ام اس"

چه عواملی باعث بیماری ام اس می شود؟

بیماری MS به نوعی هنوز ناشناخته مانده است. ولی دانشمندان ترکیبی بین عوامل محیطی و ژنتیکی را دخیل در پیدایش آن می دانند.  این عوامل مثل یک صدمه و آسیب به پوسته اعصاب بر اثر زمین خوردن و یا ضربه خوردن، عوامل ژنتیکی و امثال...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال