09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کاربردهای نوار مغز"

چه افرادی باید نوار مغز (EEG) بگیرند؟

نوار مغز روشی جهت ثبت امواج الکتریکی مغز است که از طریق قراردادن الکترودهایی بر روی پوست سر انجام می شود. این روش کاملا بدون درد و بی عارضه است. برخی از کاربردهای نوار مغز موارد تشنج و سنکوپ و هر فردی که بدلیل ضربه به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال