09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کاربرد تست نوار عصب"

درباره تست نوار عصب عضله بیشتر بدانید!

تست نوار عصب عضله یک آزمایش برای تشخیص عملکرد عصب های بدن است. باید توجه داشت که بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز و دیگر اندام هاست. انتقال پیام هایی بصورت حس لمس،...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال