09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کاهش سرگیجه"

تشخیص و درمان سرگیجه

به احساس چرخش دورانی سرگیجه می گویند. سرگیجه بیماری نیست، بلکه ممکن است نشانه ای از یک بیماری باشد. این نشانه طیف وسیعی از بیماریها را در بر می گیرد. سرگیجه به طور معمول زمانی اتفاق می افتد که اختلالی در گوش داخلی، مغز...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال