09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کاهش سکته مغزی"

عوامل خطر سکته مغزی در زنان جوان؟

یک مطالعه جدید نشان داد که زنان جوان ۴۴ درصد بیشتر از مردان جوان در معرض سکته مغزی ایسکمیک هستند. دلیل دقیق این موضوع روشن نیست ولی کارشناسان توصیه می کنند برای کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی، یک سبک زندگی سالم را دنبال کنید....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال