09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کلینیک"

نوار مغز چیست؟

متخصص مغز و اعصاب: نوار مغز یا ثبت فعالیت الکترونیکی مغز انسان و بررسی الگوی امواج مغزی می تواند برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی از بیماریها مورد استفاده قرار گیرد. الکترودهای فلزی برروی نقاط متفاوت پوست سر قرار گرفته...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال