09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کنترل ادرار و مدفوع"

مراقبت اوليه فرد دچار صدمه مغزی شده

متخصص مغز و اعصاب: چطور به فردي که توانايي اندکي در حرکت يا انجام مراقبت شخصي دارد کمک کنيم (اين فرد ممکن است توانايي فهميدن را داشته باشد يا نه) فردي که صدمه مغزي شديد شده است در ابتداً تقريباً هميشه به مراقبت...