09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "گلوکوم"

نوار عصب چشم 

انجام نوار عصب بینایی چشم متخصص مغز و اعصاب: نوار عصب چشم یا پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی، عبارتند از الکتروفیزیولوژیک پتانسیل‌های تحریک بینایی به کمک محرک‌های بینایی از جمله یک صفحه‌ی شطرنجی بر روی صفحه نمایش...