09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "EEG یا نوار مغز"

نوار مغز یا EEG

در این مطلب قرار است به برخی ابهامات در خضوص نوار مغز پاسخ دهیم. اینکه نوار مغز چیست و چه هنگامی نیاز به گرفتن نوار مغز پیدا می کنیم و در نوار مغز چه اطلاعاتی از مغز در اختیار پزشک قرا می گیرد، از جمله سوالاتی است که ممکن...