سرگیجه میگرنی

میگرن وستیبولار (سرگیجه میگرنی) چیست؟

میگرن وستیبولار یک بیماری سیستم عصبی است که باعث سرگیجه یا گیجی های مکرر در افرادی که سابقه میگرن دارند می شود. بر خلاف میگرن کلاسیک این نوع میگرن می...

Call Now Button