سندرم مفاصل کمر

تشخیص سندروم مفاصل با EMG

یکی از علل شایع کمردرد و گردن درد، درگیری مفاصلی است که ممکن است به صورت درد حاد و حالت قفل‌شدن در کمر یا گردن بروز کند. درد شخص در این وضعیت، حتی با خم شدن به عقب یا خوابیدن به شکم بدتر می‌شود.

Call Now Button