09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "شناخت درمانی"

تکنیکهای شناخت درمانی

متخصص مغز و اعصاب: شناخت درمانگران در آگاه سازی بیماران و افراد به شناختهای منفی و خطاهای خود از تکنیکهای مختلفی استفاده می کنند. برای این کار لازم است ابتدا فرد به خطاهای شناختی خود پی ببرد و سپس تلاش کند شناخت دیگری را...

 اصول و کاربردهای شناخت درمانی

متخصص مغز و اعصاب: شناخت درمانی توسط آرون تی. بک به عنوان درمانی دارای ساختار، کوتاه مدت و متمرکز بر حل مشکلات جاری و تغییر تفکر و رفتار ناکارآمد در دانشگاه پنسیلوانیا در اوایل دهه 3262 شکل گرفت. از آن زمان به بعد بک و...

شناخت درمانی چیست و چه مزایایی دارد؟

متخصص مغز و اعصاب: شناخت درمانی یکی از روشهای روان درمانی است که در سطوح مختلف به حل مشکلات روانی افراد میپردازد. این رویکرد درمانی و اصول و تکنیکهای آن مبتنی بر روانشناسی شناختی است که اهمیت زیادی بر شناختها و افکار...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال