شناخت درمانی

شناخت درمانی چیست و چه مزایایی دارد؟

شناخت درمانی یکی از روشهای روان درمانی است که در سطوح مختلف به حل مشکلات روانی افراد می پردازد. این رویکرد درمانی و اصول و تکنیکهای آن مبتنی بر روانشناسی...

Call Now Button