علائم اختلالات عصبی

علائم اختلال عصب و عضله!

مغز حرکات ماهیچه های اسکلتی (ارادی) را از طریق اعصاب تخصصی کنترل می کند. ترکیبی از سیستم عصبی و ماهیچه ها که با هم کار می کنند تا امکان حرکت...

Call Now Button