هزینه نوار عصب و عضله

مرکز نوار عصب و عضله تهرانپارس و شرق تهران

الکترومیوگرافی یا نوار عصب و عضله برای ارزیابی سلامت یک عضله یا عصب آن عضله انجام می شود. برای انجام تست نوار عصب و عضله یک الکترود سوزنی در عضله وارد می شود و فعالیت الکتریکی عضله از این طریق ثبت می شود . نوع موج ایجاد شده بر صفحه مانیتور و صدای موج جهت…

Call Now Button