09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ام اس"

ارتباط تاری دید و بیماری مغز و اعصاب!

تاری دید از جمله مواردی است که می تواند گریبانگیر افراد شود. بسیاری از افراد این تاری دید را ناشی از ضعف چشم می دانند و تمایل دارند تا به پزشک متخصص چشم مراجعه نموده و عینک را راه حل آن می دانند ولی تاری دید علت و...

درباره پزشک متخصص مغز و اعصاب

پزشک متخصص مغز و اعصاب کیست؟ متخصص مغز و اعصاب: به پزشکی که در زمینه بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) تخصص دارد نورولوژیست یا متخصص مغز و اعصاب نام دارد. پزشک عمومی بعد از سپری کردن 4 سال دوره رزیدنتی در تخصص بیماریهای...