بوتاکس زیبایی

آیا بوتاکس میگرن به چین و چروک نیز کمک می کند؟

بوتاکس درمانی برای بسیاری از بیماری ها از جمله برای پیشگیری از سردردهای میگرنی استفاده می شود و بوتاکس زیبایی برای کاهش چین و چروک هایی مانند خطوط پنجه کلاغی یا خطوط پیشانی استفاده می شود.

Call Now Button