تعرفه مطب و طرف قراردادها

کلینیک تخصصی دکتر بتول دادخواه از جمله مراکزی است که کلیه خدمات پزشکی خود را با استفاده از پیشرفته ترین دستگاهای روز دنیا و تحت استانداردهای جهانی ارائه دهد. 

رایگان بودن کلیه خدمات برای بیمه شهرداری و بانک ها (صادرات، سپه، مرکزی، تجارت و ملت) 

قرارداد مکمل با نیروهای مسلح که هزینه های آن عبارت است از:

ویزیت: ۳۵۰۰۰ هزار تومان

نوار عصب و عضله دو اندام : ۱۸۰۰۰۰ هزار تومان و چهار اندام ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

نوار مغز: ۱۰۰ هزار تومان

تعرفه قرارداد با کارکنان دولت و تامین اجتماعی

ویزیت: ۵۰ هزار تومان

نوار عصب و عضله: ۴۲۰ هزار تومان

نوار مغز: ۲۹۰ هزار تومان

 تعرفه آزاد عبارت است از: 

ویزیت : ۸۰ هزار تومان

نوار عصب و عضله: ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان

نوار مغز: ۳۵۰ هزار تومان

مبالغ فوق زیر تعرفه تعیین شده توسط نظام پزشکی و جهت رفاه حال مراجعین است و در صورتی قابل اجراست که به صورت اینترنتی از طریق وب سایت رزرو گردد.

                                                           لینک رزرو