تعرفه مطب و طرف قراردادها

مطب دکتر بتول دادخواه از جمله مراکزی است که کلیه خدمات پزشکی را با استفاده از پیشرفته ترین دستگاهای روز دنیا ارائه می دهد. کلیه خدمات برای جانبازان، بیمه شهرداری و بانک های سپه، مرکزی، تجارت  در این مطب رایگان است. 

هزینه نوار عصب و عضله در سال ۱۴۰۳ 

 

نوع بیمه خدمات هزینه
قرارداد مکمل با نیروهای مسلح ویزیت ۴۵,۰۰۰ هزارتومان
قرارداد مکمل با نیروهای مسلح نوار عصب و عضله ۳۵۰,۰۰۰ هزارتومان
قرارداد مکمل با نیروهای مسلح نوار عصب و عضله فوقانی یا تحتانی ۵۰۰,۰۰۰ هزارتومان
قرارداد مکمل با نیروهای مسلح نوار مغز ۲۱۷,۰۰۰ هزارتومان
قرارداد مکمل با نیروهای مسلح نوار عصب چشم ۲۱۷,۰۰۰ هزارتومان
بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت  نوار مغز ۵۶۰,۰۰۰ هزارتومان
بیمه آزاد نوار مغز  ۷۲۵,۰۰۰ هزارتومان
بیمه تامین اجتماعی و سلامت  نوار عصب و عضله اندام فوقانی یا تحتانی  ۸۷۴,۰۰۰ هزارتومان
بیمه آزاد نوار عصب و عضله اندام فوقانی یا تحتانی ۱,۱۶۰,۰۰۰ هزارتومان
بیمه تامین اجتماعی و سلامت  نوار عصب و عضله (دست و پا) ۱,۲۷۰,۰۰۰ هزارتومان
بیمه آزاد نوار عصب و عضله اندام فوقانی و تحتانی ۱,۶۹۰,۰۰۰ هزارتومان
بیمه آزاد نوار عصب چشم    ۵۶۰,۰۰۰ هزارتومان
بیمه آزاد ویزیت  ۱۳۵,۰۰۰ هزارتومان
بیمه تامین اجتماعی، کارکنان دولت و سلامت ویزیت ۱۰۵,۰۰۰ هزار تومان
عدم پوشش بیمه تزریق بوتاکس برای میگرن   ۱,۸۰۰,۰۰۰ هزار تومان
عدم پوشش بیمه تزریق بوتاکس برای دیستونی  ۱,۸۰۰,۰۰۰ هزارتومان
عدم پوشش بیمه تزریق بوتاکس برای خطوط اضافی صورت   ۷۵۰,۰۰۰ هزار تومان
عدم پوشش بیمه تزریق بوتاکس برای تعریق زیر بغل (دو طرف)  ۱,۵۰۰,۰۰۰ هزار تومان
عدم پوشش بیمه تزریق بوتاکس برای تعریق کف هر دو دست    ۱,۵۰۰,۰۰۰ هزار تومان

 

Call Now Button