تعرفه مطب و طرف قراردادها

کلینیک تخصصی دکتر بتول دادخواه از جمله مراکزی است که کلیه خدمات پزشکی خود را با استفاده از پیشرفته ترین دستگاهای روز دنیا و تحت استانداردهای جهانی ارائه می دهد. 

رایگان بودن کلیه خدمات برای جانبازان، بیمه شهرداری و بانک های سپه، مرکزی، تجارت و ملت

قرارداد مکمل با نیروهای مسلح که هزینه های آن عبارت است از:

ویزیت: ۴۵۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب و عضله دو اندام : ۲۶۶۰۰۰ هزارتومان و چهار اندام ۳۸۸۰۰۰ هزارتومان

نوار مغز: ۱۶۰۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب چشم: ۱۶۰۰۰۰ هزارتومان

تعرفه نوار مغز، نوار عصب و عضله در مطب دکتر دادخواه (۲۰ درصد زیر تعرفه)

نوار مغز با بیمه تامین اجتماعی                                                      ۳۰۰۰۰۰ هزارتومان

نوار مغز با تعرفه آزاد (بدون بیمه)                                                    ۴۳۰۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب و عضله دو اندام با بیمه تامین اجتماعی                              ۴۹۶۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب و عضله دو اندام با تعرفه آزاد (بدون بیمه)                            ۷۱۰۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب و عضله چهار اندام با بیمه تامین اجتماعی                           ۷۲۴۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب و عضله چهار اندام با تعرفه آزاد (بدون بیمه)                               ۱ میلیون تومان

نوار عصب چشم با بیمه تامین اجتماعی                                              ۲۹۰۰۰۰ هزارتومان

نوار عصب چشم با تعرفه آزاد (بدون بیمه)                                            ۳۶۰۰۰۰ هزارتومان

ویزیت آزاد:                                                                                          ۱۰۵ هزارتومان

ویزیت با بیمه تامین اجتماعی                                                              ۸۰۰۰۰ هزارتومان

 

مبالغ فوق زیر تعرفه تعیین شده توسط نظام پزشکی و جهت رفاه حال مراجعین است و در صورتی قابل اجراست که به صورت اینترنتی از طریق وب سایت مطب رزرو گردد.

در این مطب افراد با بیمه سلامت همگانی و روستایی نیز از تعرفه بالا برخوردار و قابل پذیرش هستند.

 

تعرفه تزریق بوتاکس برای میگرن                                       ۱۴۰۰۰۰۰    هزارتومان

تعرفه تزریق بوتاکس برای دیستونی                                    ۱۶۰۰۰۰۰    هزارتومان

تعرفه تزریق بوتاکس برای خطوط اضافی صورت                   ۵۵۰۰۰۰    هزارتومان

تعرفه تزریق بوتاکس برای تعریق زیر بغل (دو طرف)                    ۱ میلیون تومان

تعرفه تزریق بوتاکس برای تعریق کف هر دو دست                       ۱ میلیون تومان

                                                        لینک رزرو