صدمه مغزی و حمایت از پروسه توانبخشی

 

متخصص مغز و اعصاب:  برای درک بهتر صدمه مغزی و حمایت از پروسه توان بخشی فرد صدمه دیده،  بابد روی اطلاعات پایه تاکید کرد تا از این طریق به پرستاران و اعضای جامعه که شامل معلمان و کارفرمایان بالقوه می شوند کمک کنیم.

دستورات ایمنی و راهنمای های مراقبتی تهیه شده اند، و همچنین تکنیک های آموزشی به فرد برای با آزمونی مهارتهای عملکردی در زمینه های حرکتی، ارتباطی و مراقبت شخصی کمک میکند. نویسندگان میدانند که تجهیزات پزشکی ویژه همیشه در دسترس نیستند، بنابراین پیشنهاد میشود که از مواد قابل دسترس برای ساخت وسایلی استفاده کنندکه به پشگیری از ایجاد بد شکلی ها کمک کرده و به فردی که نواقض فیزیکی دارد در انجام فعالیت های روزانه یاری برساند.

توانبخشی چیست؟

توانبخشی پس از ضربه مغزی یک پروسه چالشی و پیچیده برای شخص صدمه دیده، خانواده و تمام پرسنل توانبخشی که در این پروسه شرکت میکنند می باشد. در بلایای طبیعی و جنگ ها که احتمال وجود افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند زیاد است، به یک رویکرد جامع جهت برخورد با توانائی های متعددی که هر فرد صدمه دیده تجربه میکند نیاز است، همچنین پرسنل توانبخشی در کشور های در حال توسعه در مورد کارشان به اطلاعاتی درباره رویکرد جامع برای کار با فردی که دچار ضربه مغزی شده است نیاز دارند.

این سوال برای پرسنل مراقبت های اولیه و پرستاران، پزشکان و دستیاران پزشک و همچنین کارآموزان توان بخشی تهیه شده است، چون تعداد زیادی از پرسنل در پروسه توان بخشی صدمه مغزی درگیر می شوند. محتوای این راهنما به تمام پرسنل مراقب سلامت شناخت انواع مختلف ناتوانی های منتج از ضربه مغزی کمک می نماید، بنابراین آنها با افراد، خانواده شان و جامعه به طور موثر تری کارمیکنند.

در همه کشورها ضربه مغزی باعث ناتوانی هایی در مردان، زنان و کودکان می شود. صدمات توسط تصادفات جاده ای، حوادث مربوط به کار، کارهای سخت و شدید، افتادن و حوادث ورزشی یا فعالیت های بازی، ایجاد میشوند. بعضی اوقات علل دیگری هم هستند، مثل بلایای طبیعی، جنگ یا مین های زمینی.

در گذشته، برای درمان صدمه مغزی اقدامات کمتری انجام می شد و بیشتر افرادی با صدمه شدید نفری از بین می رفتند. امروزه، بهبود مراحل پزشکی، زنده ماندن بیشتر افراد حتی بیشتر صدمات مغزی شدید را ممکن ساخته است. با این حال کسانی که زنده می مانند اغلب ناتوانی هایی در آنها باقی می ماند که زندگی خود و اعضای خانواده شان را تحت تاثیر قرار میدهد. ناتوانی های ناشی از صدمه مغزی شامل مشکلاتی در حرکت، حافظه، تفکر، ارتباط و رفتار می شوند.

تاثیرات صدمه مغزی

بعضی اوقات تاثیرات صدمه مغزی به وضوح دیده می شوند، مثل زمانی که فرد تغییرات فیزیکی واضح یا مشکل حرکتی دارد. با این حال، بسیاری از افرادی که دچار صدمه مغزی هستند ناتوانی هایی دارند که به صورت اولیه به حافظ و تفکر مربوط میشوند. ممکن است این افراد از نظر ظاهری یا توانایی فیزیکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشند، بنابراین درک و شناخت ناتوانی های آنها برای خانواده و جامعه مشکل تر است.

نقش مهم پرسنل مراقب سلامت کمک به فرد، خانواده و جامعه برای شناخت ناتوانی های ناشی از صدمه مغزی، آموزش و چگونگی کمک به فرد صدمه دیده برای بهبود توانایی های در حد ممکن میباشد.

تاکید این عنوان بر این است که بیشتر کسانی که دچار ضربه مغزی هستند برای مدت طولانی و شاید برای بقیه زندگیشان به کمک دیگران نیاز دارند. با این حال، با شناخت، کمک و آموزش، بسیاری از افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند میتوانند به نقش ها و فعالیت های مفید باز گردند، که شامل مسئولیت های مربوط به خانه، مدرسه یا کار است.

 

 توانبخشی برای افراد آسیب دیده ضربه مغزی

شناختن ضربه مغزی از اطلاعات پایه درباره مغز شروع میشود. مغز مرکز کنترل در بدن است. مغز همه فعالیت ها و عملکرد های بدن را کنترل و هدایت میکند.

چهار ناحیه اصلی مغز

ساقه مغز. ساقه مغز، مغز را به طناب نخاعی وصل میکند. ساقه مغز عملکرد ارگان های داخلی ما، شامل تنفس، فشار خون و ضربان قلب را هدایت میکند. همچنین ساقه مغز توانایی ما برای بیدار شدن، به هوش بودن و هوشیاری را کنترل میکند.

مخچه. مخچه عضلات ما را کنترل و هماهنگ میکند تا حرکت کنیم و تعادلمان را حفظ کنیم.

سیستم لیبیک. سیستم لیبیک گروهی از ساختارهایی است که در عمق مغز قرار گرفته اند. سیستم لیبیک قوی ترین احساسات و پایه ای ترین نیازهای انسانی ما مثل غذا، آب، مسائل جنسی و محافظت شخصی را کنترل میکند.

قشر مغز. قشر مغز ناحیه ای از مغز است که توانایی ما برای جمع آوری اطلاعات از محیط و استفاده از آنها در فعالیت های روزانه را کنترل میکند. قشر مغز از ۴ ناحیه تشکیل شده است، که لوب های مغز نامیده میشوند.

لوب آهیانه. آگاهی جسمی ما مثل حس لمس، درد و حرارت را کنترل میکند. این لوب به ما کمک میکند تا محیط اطرافمان را بشناسیم. لوب آهیانه به ما کمک میکند تا راه خود را از یک مکان به مکان دیگر پیدا کنیم و به ما اجازه میدهد تا مکان، شیئی یا شخص خاصی که در جستجوی آن هستیم، را تشخیص دهیم.

لوب پس سری اطلاعات بینایی را درک و تفسیر میکند. چشمان ما دنیا را می بیند، اما لوب پس سری به ما اجازه میدهد تا آن چیزی را که می بینیم تفسیر کنیم.

لوب گیج گاهی بیشترین کنترل را روی توانایی ما در درک زبان و مسائل ارتباطی دارد. همچنین لوب گیجگاهی حافظه را برای اطلاعاتی که از دنیای اطرافمان می گیریم آماده می کند.

لوب پیشانی احساسات و توانایی ما در برخورد مناسب با دیگران را کنترل می کند. این لوب به ما اجازه میدهد تا افکار و کارهای خود را هدایت کنیم. همچنین لوب پیشانی کنترل بیشتر توانایی ما برای هدایت حرکاتی را به عهده دارد که ما باید در انجام وظایف زندگی روزانه خود، اجرا کنیم.

قشر مغز هم به دو نیمه تقسیم می شود که نیم کره های مغزی نامیده میشوند. نیمه چپ، سمت راست بدن و نیمه راست، سمت چپ بدن را کنترل میکند. در بیشتر افراد، نیمه چپ کنترل زبان را به عهده دارد. نیمه راست ما را قادر به توجه و درک اتفاقات اطرافمان میکند.

نیم کره ها به چهار لوب تقسیم می شوند، به این صورت که نصف هر لوب در هر نیم کره قرار دارد. قسمت های چپ و راست هر لوب نواحی کنترل مخصوص به خود دارند. مثلاً، در بیشتر افراد، توانایی صحبت کردن، خواندن و نوشتن در لوب پیشانی کنترل می شود. 

اطلاعات پایه در مورد مغز

شناختن ضربه مغزی از اطلاعات پایه درباره مغز شروع میشود. مغز مرکز کنترل در بدن است. مغز همه فعالیت ها و عملکرد های بدن را کنترل و هدایت میکند. مغز از ۴ ناحیه اصلی تشکیل شده است.

ساقه مغز. ساقه مغز، مغز را به طناب نخاعی وصل میکند. ساقه مغز عملکرد ارگان های داخلی ما، شامل تنفس، فشار خون و ضربان قلب را هدایت میکند. همچنین ساقه مغز توانایی ما برای بیدار شدن، به هوش بودن و هوشیاری را کنترل میکند.

مخچه. مخچه عضلات ما را کنترل و هماهنگ میکند تا حرکت کنیم و تعادلمان را حفظ کنیم.

سیستم لیبیک. سیستم لیبیک گروهی از ساختارهایی است که در عمق مغز قرار گرفته اند. سیستم لیبیک قوی ترین احساسات و پایه ای ترین نیازهای انسانی ما مثل غذا، آب، مسائل جنسی و محافظت شخصی را کنترل میکند.

قشر مغز. قشر مغز ناحیه ای از مغز است که توانایی ما برای جمع آوری اطلاعات از محیط و استفاده از آنها در فعالیت های روزانه را کنترل میکند. قشر مغز از ۴ ناحیه تشکیل شده است، که لوب های مغز نامیده میشوند.

لوب آهیانه. آگاهی جسمی ما مثل حس لمس، درد و حرارت را کنترل میکند. این لوب به ما کمک میکند تا محیط اطرافمان را بشناسیم. لوب آهیانه به ما کمک میکند تا راه خود را از یک مکان به مکان دیگر پیدا کنیم و به ما اجازه میدهد تا مکان، شیئی یا شخص خاصی که در جستجوی آن هستیم، را تشخیص دهیم.

لوب پس سری اطلاعات بینایی را درک و تفسیر میکند. چشمان ما دنیا را می بیند، اما لوب پس سری به ما اجازه میدهد تا آن چیزی را که می بینیم تفسیر کنیم.

لوب گیج گاهی بیشترین کنترل را روی توانایی ما در درک زبان و مسائل ارتباطی دارد. همچنین لوب گیجگاهی حافظه را برای اطلاعاتی که از دنیای اطرافمان می گیریم آماده می کند.

لوب پیشانی احساسات و توانایی ما در برخورد مناسب با دیگران را کنترل میکند. این لوب به ما اجازه میدهد تا افکار و کارهای خود را هدایت کنیم. همچنین لوب پیشانی کنترل بیشتر توانایی ما برای هدایت حرکاتی را به عهده دارد که ما باید در انجام وظایف زندگی روزانه خود، اجرا کنیم.

قشر مغز هم به دو نیمه تقسیم میشود که نیم کره های مغزی نامیده می شوند. نیمه چپ، سمت راست بدن و نیمه راست، سمت چپ بدن را کنترل میکند. در بیشتر افراد، نیمه چپ کنترل زبان را به عهده دارد. نیمه راست ما را قادر به توجه و درک اتفاقات اطرافمان میکند.

نیم کره ها به چهار لوب تقسیم می شوند، به این صورت که نصف هر لوب در هر نیم کره قرار دارد. قسمت های چپ و راست هر لوب نواحی کنترل مخصوص به خود دارند. مثلاً، در بیشتر افراد، توانایی صحبت کردن، خواندن و نوشتن در لوب پیشانی کنترل می شود.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button